Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest przewidywany termin, na który przesunięto wejście w życie przepisów związanych z tzw. okresem próbnym dla nowych kierowców na kat. B?
Nowe przepisy przesunięto nie określając daty ich wejścia w życie , informując jednocześnie że nastąpi to jak najszybciej gdy system będzie na to gotowy,więc może to nastąpić np. za dwa miesiące , pół roku , rok.

Co to jest okres próbny i jakie będą główne konsekwencje dla nowych kierowców?
Okres próbny polegał będzie na tym, że przez 2 lata młody kierowca będzie objęty specjalnym nadzorem, tzn popełnienie 2 wykroczeń drogowych będzie skutkowało kursem reedukacyjnym, a kolejne wykroczenia spowodują konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Przez pierwsze 8 miesięcy trzeba będzie oznaczać pojazd zielonym listkiem, nie przekraczać dozwolonej prędkości: na autostradzie i drogach ekspresowych – 100 km/h, na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, a w obszarze zabudowanym – 50 km/h. Ponadto, między 4 a 8 miesiącem od momentu otrzymania prawa jazdy, konieczne będzie odbycie kursu doszkalającego (koszt to ok. 300 zł) – jego brak będzie skutkować utratą prawa jazdy, itp.

Jak uniknąć okresu próbnego?
To proste – rozpocząć kurs, zdać egzaminy i odebrać prawko przed wejściem nowych przepisów.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia kursu?
Przed rozpoczęciem kursu lub po spotkaniu organizacyjnym w naszym ośrodku należy wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dla wybranej kategorii prawa jazdy. Generowany jest on w placówkach Urzędu Miasta lub Gminy.

Jak wyrobić PKK online?
Wystarczy kliknąć w załączony niżej link, który przekieruje na zakładkę strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa, gdzie w sposób elektroniczny można wygenerować PKK.
bip.krakow.pl

Do czego potrzebne jest PKK?
PKK daje możliwość szkolenia w dowolnej szkole nauki jazdy i zdawania egzaminów państwowych na terenie całego kraju. Dzięki niemu można uczęszczać na dowolne kursy prawa jazdy. Kraków czy inne miasto – nie ma to znaczenia.
PKK wydawany jest w Wydziale Komunikacji w formie 20 cyfrowego numeru , bezpłatnie i z reguły na miejscu, po złożeniu odpowiednich dokumentów.

Jakie dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji, aby uzyskać  PKK?

  • 1 zdjęcie 3,5 cm x 4,5 cm,
  •  orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców na kategorię, na którą zamierzamy rozpocząć kurs
  •  pisemną zgodę rodziców, dla osób, które nie ukończyły 18. roku życia
  • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Urzędzie)
  • dowód osobisty lub paszport /dla osób zameldowanych w Krakowie wystarczy legitymacja szkolna/
  • kserokopia prawa jazdy w przypadku, gdy wni

Tak, można. Należy wówczas złożyć pisemne oświadczenia(wzór znajduje się w urzędzie), podając krakowski adres zamieszkania, który będzie później widniał w prawie jazdy.

Gdzie w Krakowie można zrobić profil kandydata na kierowcę?
W placówkach urzędu miasta przy al.Powstania Warszawskiego 10, przy ul.Wielickiej lub ul. Zgody w Nowej Hucie. Od niedawna można profil wyrobić również w oddziałach UM Krakowa w Galeriach Bronowice i Bonarka, które są czynne również w soboty.

Jaki jest minimalny wiek, po osiągnięciu którego, można rozpocząć kurs?
Dla kategorii B i A2, minimalny wiek to 17 lat i 9 miesięcy, zaś na kat. A – 23 lata i 9 miesięcy lub 2 lata po uzyskaniu prawa jazdy na kat. A2.

Jaki jest koszt badania lekarskiego?
Cena urzędowa badania lekarskiego wynosi 200 zł, ale dla naszych kursantów, cena pomniejszona jest o kwotę 50 zł, którą, celem promocji, dofinansowujemy. Całkowity koszt badania lekarskiego poniesiony przez naszego kursanta to 150 zł.

Jak i kiedy ustalane są terminy zajęć teoretycznych stacjonarnych?
Terminy zajęć teoretycznych stacjonarnych (daty i godz.) ustalane są w dniu rozpoczęcia kursu, aby dopasować je do możliwości każdego uczestnika kursu.

Czy trzeba uczestniczyć we wszystkich godzinach zajęć teoretycznych?
Nie nie trzeba. Część można opuścić.

Ile średnio trwa szkolenie teoretyczne stacjonarne?
Od 1 tygodnia do max. 2 tygodni.

Czy  w osk Robex można zrobić kurs z teorią w formie e-learningu?
Tak zarówno na kategorię B jak i A2,A

Kiedy można rozpocząć kurs z teorią w formie e-learningu?
Kurs w formie e-learningu można rozpocząć w dowolnym momencie.

Czym charakteryzuje się kurs prawa jazdy z teorią w formie e-learningu?
Kurs prawa jazdy z teorią w formie e-learningu jest wygodną formą odbycia zajęć teoretycznych poza ośrodkiem szkolenia kierowców np.w domu,w pracy korzystając z własnych urządzeń z dostępem do internetu/np.komputer stacjonarny,laptop,tablet,telefon komórkowy/. Przeznaczony jest dla osób które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych w formie stacjonarnej tzn. na sali wykładowej w osk.Po zgłoszeniu się do naszego ośrodka kursant otrzymuje na maila dostęp do platformy  internetowej z wykładami online i rozpoczynają szkolenie.Czas trwania takiego szkolenia zależy wyłącznie od osoby szkolonej /można je zrobić np.w kilka dni/. Po otrzymaniu informacji o ukończeniu teorii w formie e-learningu niezwłocznie rozpoczynamy  szkolenie praktyczne.

Czy dysponujecie materiałami do nauki teorii (książki, aktualne pytania egzaminacyjne)?
Tak dla każdej kategorii na którą szkolimy.(nie są wliczane w cenę kursu)

Czy szkolenie praktyczne (jazdy) odbywa się na pojazdach takich jak na egzaminie?
Wyłącznie na takich, tzn. kat. B na Hyundai i20, a kat. A2, A na Yamaha mt-07.

Jak ustalane są terminy jazd?
Ustalane są indywidualnie z instruktorem. Nasi instruktorzy jeżdżą od pon. do sob. czasem również w niedzielę w godz. od 6.00 do 24.00.

Kiedy przeprowadzane są egzaminy wewnętrzne?
Egzamin wewnętrzny teoretyczny jak i praktyczny przeprowadzane są po całym szkoleniu (teorii i jazdach).

Gdzie można zdawać egzaminy państwowe w Krakowie?
Obecnie istnieje możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B w dwóch ośrodkach egzaminacyjnych na terenie Krakowa: ul. Balicka 127, tel. 12 3933741 ul. Nowohucka 33a (dawna Koszykarska), tel. 12 2699040 Natomiast egzamin państwowy na kat. AM, A1, A2, A, przeprowadzany jest tylko w ośrodku egzaminowania przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie. Więcej informacji na stronie ośrodka egzaminowania www.mord.krakow.pl.

W jaki sposób można się zapisać na egzamin?
Osobiście w okienku  ośrodka egzaminowania, upoważnić inną osobę do ustalenia terminu egzaminu lub – najwygodniej – przez Internet na stronie www.info-car.pl